Hakkımızda

Ülkemiz dünya tarihinin beşiği olarak kabul edilen Anadolu’da yer almaktadır. Örneğin ilk buğday ilk üzüm Anadolu’muzda yetişmiştir. Bunun dışında topraklarımızda Sümer, Babil, Lidya, Frig, Hitit, Asur, İyon, Makedon, Roma, Bizans, Selçuklu ve sonunda Osmanlı gibi büyük medeniyetler yaşamış ve tarih sahnesinden çekilmişlerdir. Türkiye Yarımadası tüm hali ile bir açık hava müzesi iken aynı zamanda çok kültürlü olmanın getirdiği muazzam bir zenginliğe sahiptir. Buna kısaca aşure kültürü de diyebiliriz. Ülkemizdeki toprak altı zenginliği dışında, yaşamış her medeniyetin binlerce yıl içinde üst üste koyarak meydana getirmiş olduğu hayatın ve yaşayışın içinde sanat dalları gelişmiş ve bu gelişim neticesinde halkın kullandığı gereçler vb gibi eserler bizim en büyük tarihi zenginliğimiz haline gelmişlerdir.

Bu topraklarda yaşamanın, kültürümüze de sahip çıkma sorumluluğunu almak gerektiği düşüncesi ile uzun yıllar boyunca elimizden geldiğince topladığımız eserleri, hatta daha duygusal yönden bakarsak, topladığımız bu güzellikleri insanlar ile paylaşmamız gerektiğinden yola çıkarak İceberg Antik’i kurmaya karar verdik. İsminin buzdağı anlamına gelen “İceberg” olmasının sebebi; Buzdağının bir görünen yüzü bir de görünmeyen ve çok daha büyük alt kısmı vardır. Antika’nın her gün size yeni bir şey sunacağı ve karşınıza ne çıkaracağı bilinmemesinden dolayı adımızı “İceberg Antik” koyduk.

Balat’i seçmemizin sebebi de kısaca; Erken ve Geç Dönem Roma ile Bizans dönemlerinden kalmış büyük tapınakların bulunması ve hatta Bizans zamanından kalan Tekfur Sarayı diye adlandırılan Blaherne Sarayı’nın kozmopolit bir yapıya sahip Balat’ta bulunmasının yanısıra, Balat’ın geçmişten günümüze dinler karmasının içiçe yaşandığı en güzel noktalardan biri olmasıdır. Hele ki bu dinlere ait olan sayısız tarihi kilise, sinagog ve camiinin yanısıra İstanbul’u kuşatan Emevi ordusundan bir çok sahabenin de mezarlarının Balat da olması bu işi yapacak en güzel noktanın Balat olduğu fikrini bizde oluşturdu.

 

Kültür beşiği olarak adlandırdığımız Balat’ın içinde hayata geçirdiğimiz İceberg Antik olarak, kendi konularında uzman kadromuz lakin bir koleksiyoner hassasiyeti ile hizmet vermek amacındayız. Bize bu yolculuğumuzda yanımızda olmanız en büyük zet vesilesi olacaktır.